Wyjazd Integracyjny Klas Pierwszych, Koszęcin 2022

26 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w rajdzie integracyjnym.

26 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w rajdzie integracyjnym.