Grupa 4 - program dyplomowy IB

25.11.2022 Klasa maturalna 4E zaprezentowała młodszym klasom IB i pre-IB
efekty swojej współpracy w ramach przedmiotów Grupy 4 Programu
Dyplomowego IB.
Prezentacja poświęcona była tematowi światła z punktu widzenia chemii,
biologii, fizyki, informatyki i nauk środowiskowych.