Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach w dniach 18 lipca-25 lipca 2023r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dodatkowych dokumentów wymienionych w regulaminie rekrutacji.

Termin

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

18.07.23r.

9.00-14.00

19.07.23r.

8.00-15.00

20.07.23r.

8.00-15.00

21.07.23r.

8.00-15.00

24.07.23r.

8.00-15.00

25.07.23r.

10.00-15.00