Ekonomia społeczna

W dniu 21 czerwca 2017 drużyna w składzie: Barbara Komarek, Jakub Baran, Wojciech Kozakowski, Paweł Mastalerz i Jakub Wróbel (klasa 1a - pre-IB) pod opieką prof. Zofii Dembowskiej reprezentowała szkołę w Rozgrywkach Turniejowych Gry "Ekonomia Społeczna", organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ekonomia społeczna

Przyszli uczniowie Ekonomii w klasie IB zajęli zaszczytne drugie miejsce, wracając z konkursu z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy!