Warsztaty w Wyższej Szkole Technicznej

26 maja 2017 uczniowie grup informatycznych z klas 2a (IB) i 2c wzięli udział w warsztatach w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Wizyta w WST

Tematyka, której były poświęcone warsztaty to podstawy oprogramowania inżynierskiego AutoCAD do projektowania CAD 2D i 3D oraz ABB RobotStudio do programowania pracy robota na komputerze. Uczniowie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych WST poznawali podstawy użytkowania tych narzędzi.

Nasza wizyta w WST była możliwa dzięki porozumieniu, na mocy którego nasi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych zajęciach warsztatowych z informatyki i matematyki, a nawet uczestniczenia w projektach inżynierskich realizowanych przez studentów. W ramach współpracy w tym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w grudniu w warsztatach z mechatroniki, a w lutym w zajęciach z geometrii wykreślnej. Taki blok zajęć poszerzający wiedzę naszych uczniów i uzupełniający podstawy programowe, będzie realizowany co roku. Jest on skierowany do uczniów realizujących poszerzony program nauczania z informatyki (mechatronika, AutoCAD, RobotStudio) i matematyki (geometria wykreślna).

Warto nadmienić, że staramy się poszerzać wiedzę techniczną naszych uczniów nie tylko poprzez zajęcia warsztatowe, ale również np. wycieczki przedmiotowe. W tym roku nasi uczniowie odwiedzili Międzynarodowe Targi Informacji i Komunikacji CeBIT w Hannoverze. Dodatkowo, w ramach tej wycieczki wizytowaliśmy Centrum Nauki oraz Muzeum Techniki w Berlinie, a także Autostadt (German for Automobile City) w Wolfsburgu. W przyszłym roku szkolnym planujemy wycieczkę do CERN (The European Organization for Nuclear Research) w Genewie.