Osiągnięcia z lat ubiegłych

Osiągnięcia uczniów 2006 - 2014

Uczniowie III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach wielokrotnie osiągali bardzo dobre wyniki w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, zajmując w nich czołowe miejsca.

Osiągniecia uczniów III LO im.A.Mickiewicza w Katowicach zapisane są w formacie PDF.

Listę lauretaów i finalistów olimpiad przedmiotowych można pobrać tutaj.

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2006/2007