Samorząd uczniowski

przewodniczący:
wice przewodniczący:
prezydent:
wiceprezydent:
przedstawiciel klas pierwszych po szkole podstawowej:
przedstawiciel klas pierwszych po gimnazjum:
przedstawiciel klas trzecich:

Opieka: mgr Aleksandra Breguła,  mgr Justyna Szewczyk-Białecka

E-mail:  samorzad@mickiewicz.katowice.pl

Oficjalny fanpage na facebooku